Kivikeses on võimalik teha kaht tüüpi otsingut:

Lihtotsing (Kivikese avalehel) - otsib tähe-või numbrikombinatsiooni kõigilt säiliku, pala või failiga seotud väljadelt. Sobib, kui te täpselt ei tea, mis materjali hulgas teie otsitav võiks leiduda, aga teate näiteks mõnd materjali kirjeldavat märksõna.

Täpset väljendit saab otsida juhul, kui teksti ümbritsevad jutumärgid.

Liitotsing - saab valida tunnuseid ja tüüpe; otsivälju rohelise ristikese abil lisada; täpsustada soovitavaid kitsendusi. Valikuid saab vaadata rippmenüüdest.
Kui liitotsingus pole rippmenüüst määratud arhiivi, saab otsida üle kõikide väljade.
Kui valida arhiiv (Arhiivraamatukogu, Eesti Kultuurilooline Arhiiv, Eesti Rahvaluule Arhiiv, Folkloristika Osakond), on võimalik teha otsinguid nende arhiivide kogudele kõige tüüpilisemate tunnuste seas.
Loogikaoperaatoriteks on rippmenüüst valitavad "sisaldab" (otsitakse sõna ja sõnaosa) ja "on" (otsitakse ainult väljale kirjutatud tähe- või numbrikombinatsiooni).

Isikutega seotud otsinguteks sobib kõige paremini tegijate otsing. Tegijatena on materjaliga seotud selle loomisprotsessi kõige olulisemad isikud: autor, esitaja, koguja, fotograaf. Selle otsingu eeliseks on, et on võimalik jõuda ühe isiku materjalideni tema erinevatest nimekujudest hoolimata.

Andmeid saab sirvida veel projektide kaupa. Projektina on kirjeldatud materjali loomise või digiteerimisega seotud ettevõtmisi: ekspeditsioone, üritusi, suuremahulisi digiteerimisprojekte.

Juhime tähelepanu sellele, et väga suur osa Kirjandusmuuseumi kogude (sh digiteeritud kogude) sisust on avatud kaartkataloogides, mida saab kasutada ainult Kirjandusmuuseumis kohapeal.
Teisalt leidub Kivikeses ka selliseid kirjeid, mille juures faile hetkel veel pole. Ka sellisel juhul tuleb materjalide kasutamiseks kas Kirjandusmuuseumi tulla või klõpsata puuduva materjaliga säiliku juures "Telli fail".
Digiteeritud failide sisust otsimise võimalus on olemas, kuid see on suhteliselt piiratud. Trükiste sisust otsimiseks soovitame kasutada Eesti Rahvusraamatukogu digitaalarhiivi DIGAR.  

Avalehe sektsioonis "Ülevaade" on võimalik käivitada otsing, mis näitab,milliseid uusi palu, säilikuid ja faile on selle aja jooksul lisandunud, kui kasutaja viimati sellise otsingu käivitas. See annab hea ülevaate kogude täienemisest.

Viitamine:

Kivikeses leiduvatele arhiviividetele tuleb viidata nende korrektse arhiiviviitega. Selle leiate iga säiliku juurest metaandmete loetelust väljalt "viide".
Kivikeses leiduva materjali kasutamine on vaba teadus- ja õppetöö eesmärkidel. Materjali kasutamiseks muudel eesmärkidel tuleb ühendust võtta vastava arhiiviga.

Igal Kivikeses oleval failil on ka oma püsiidentifikaator (PID), mis toimib lingina konkreetse faili juurde. Seda ei saa kasutada allika viitena. PID on hea abivahend kiirotsingu tegemiseks Kivikesest.

Lähemaid selgitusi Eesti Rahvaluule Arhiivi kogude ja registrite kohta leiab siit.


Eesti Rahvaluule Arhiivi (ERA) materjalid Kivikeses.
Juhend otsimiseks ja kasutamiseks.
 
Kivikeses leidub kahte tüüpi teavet: arhiivimaterjalid (st digiteeringud ning digitaalsena arhiivi saabunud aines) ja andmed materjalide kohta (metaandmed), sealhulgas ka viiteid neile materjalidele, mille digiteeringud veel Kivikesse jõudnud pole. Kumbagi liiki teave pole ammendav, seda lisatakse jooksvalt vastavalt digiteerimis- ja andmesisestustöö võimalustele.
 
I. Arhiivimaterjalid
Praegu on Kivikesest võimalik leida ainult ERA käsikirjakogu materjale kas faili kujul (mitmesugused vormingud) või teksti kujul (käsikirjast või salvestuselt tuvastatud tekst). Kivikesse on erinevatest teemaandmebaasidest koondatud rahvaluulepalade andmed, spetsiifiliste otsingute tarbeks tuleks kasutada teemaandmebaase.

1. Esitused ehk failid
Skaneeritud käsikirjalehekülgedest on Kivikeses avalikuks kasutamiseks jpg- ja pdf-esitused; säilitusvorminguks on reeglina tif-fail, mida on vajadusel võimalik arhiivist tellida.
Failidena on praegu Kivikeses:
a) Jakob Hurda käsikirjalise rahvaluulekogu skaneeringud (materjal ajavahemikust 1860–1906, 162 köidet ehk säilikut).
b) Digikäsikirjad seeriast ERA, DK (alates 2005. aastast digikujul laekunud materjal) – tegemist on valdavalt kaasaja ja lähimineviku ainesega, mistõttu enamik selle seeria säilikutest pole avalikult kättesaadavad erinevate juurdpääsupiirangute tõttu (tuvumiseks ja/või allalaadimiseks tuleb saada materjali koguja nõusolek vms). Säilikute kasutusvõimaluste kohta saab infot arhiivist e-kirja teel, telefonitsi või kohapeal.
c) Järgmisena tehakse käsikirjakogust kättesaadavaks Eesti Üliõpilaste Seltsi rahvaluulekogu (EÜS, materjalid aastaist 1875–1917) ja Riikliku Kirjandusmuuseumi suureformaadiline käsikirjaseeria RKM I (1945–1996). Kavas on ka alustada ERA fotokogu digiteeringute importi Kivikesse.
 
2. Tekstistused
Arhiivimaterjalide tekstesitusi on seni Kivikesse kantud ja sisestatud üksnes katseliselt:
a) regilaulude andmebaasist (http://www.folklore.ee/regilaul) on imporditud kõik regilaulutekstid;
b) sisestatud on väike hulk Mulgimaa rahvaluuletekste.
 
 
II. Andmed materjalide kohta ja otsinguvõimalused
 
Kui soovite Kivikeses teha otsingut ainult ERA materjalide hulgast, tuleb minna liitotsingu vormile ning lahtrisse <Arhiiv> valida ERA.
Soovi korral saab otsingut kitsendada, valides lahtrisse <Kataloog> mõne konkreetse kogu või seeria (nt ERA: Käsikirjaarhiiv: Jakob Hurda rahvaluulekogu). Lihtotsingu puhul otsitakse peale ERA ka Arhiivraamatukogu, Folkloristika Osakonna ja Eesti Kultuuriloolise Arhiivi materjalide hulgast.
 
1. Suurest osast digiteeritud säilikutest saab hetkel otsinguid teha vaid viidete alusel. Selleks, et leida mingi koha või isikuga seotud ainest, teatud teemat või folkloorižanri, tuleb eelnevalt kasutada paberkartoteeke ja käsikirjalisi sisustikke ERAs kohapeal ning leitud viidete alusel otsida konkreetsete köidete ja/või lehekülgede skaneeringud Kivikesest.

Köite e säiliku viite võib sisestada kas lihtotsingu vormile või liitotsingu vormile mooduli <Säilik: Kitsendused> vastavasse lahtrisse, nt: H II 25 – otsingu tulemusena saadakse terve köide koos kõigi lehekülgede skaneeringutega (rida faile).
 
Otsingu tulemusena pakutakse teile sama materjali (säilikut) erinevate esitustena:

  1. valides jpg-esituse, saate edasi liikuda ühe faili e. paarislehekülje kaupa (klõpsates paremal nurgas nuppu "järgmine", "eelmine");
  2. valides pdf-tervikfaili, saate kerida kogu köite (säiliku) lehekülgi.
 
Konkreetse lehekülje viite järgi otsimiseks tuleb liitotsingu vormil all paremas nurgas klõpsata linki "Rohkem" ning sisestada lehekülje viide mooduli <Fail: Kitsendused> vastavasse lahtrisse, nt: H II 25, 18 – otsingu tulemusena saadakse konkreetne (paaris)lehekülg (1 fail).
 
 
2.Sisuliste tunnuste alusel (kihelkond, täpsem koht, koguja, esitaja, žanr, märksõna, kogumisaeg jne) saab otsida peamiselt Hurda kogu skaneeringute hulgast.
Selleks tuleb kasutada liitotsingu vormi, valides vasakul ülanurgas lahtrisse <Leitav> kas Pala või Säilik. Detailsema tulemuse annab palaotsing: kuvatakse loend paladest koos metaandmetega ning iga üksiku pala juurest saab minna lugema vastavat käsikirjalehekülge Hurda kogus. Paralleelselt saab avada ka tekstistuse, kui see on olemas.
 
2) Digikäsikirjade seeria ERA, DK materjalide hulgas saab otsinguid teha säiliku tasandil viite, koguja, kihelkonna (ja täpsema koha) alusel. Säiliku sees pole detailsemat otsingut võimalik teha, kuna palade andmestikku sisestatud ei ole.
 
3) Helisalvestuste andmestiku hulgast saab praegu folklooripalade tasandil sisulisi otsinguid teha kahe kogu piires: aastail 1936–1938 Riigi Ringhäälingu stuudios plaadistatud rahvamuusika ja -laulude seeriast (ERA, Pl.) ning Eesti kirjanduse ja rahvaluule kateedri helisalvestuste seeriast (EKRK, Fon., aastaist 1955–1989). Salvestusi endid (helifaile) praegu veel Kivikeses kuulata ega alla laadida ei saa. Leitud viidete alusel saab koopiaid tellida arhiivist.
 
4) Kivikesse sisestatakse jooksvalt kogu arhiivi laekuva materjali üldandmestik. Nii võib otsinguid tehes leida viiteid alates 2009. aastast ERAs arvele võetud fotodele, filmidele, salvestustele, käsikirjadele, kuid kõik need materjalid ise ei ole praegu veel Kivikeses kättesaadavad. Vastavalt leitud viidetele saab küsida täpsustusi, tellida koopiaid jne e-kirja või telefoni teel ning muidugi arhiivis kohapeal:


Eesti Rahvaluule Arhiiv, Eesti Kirjandusmuuseum, Vanemuise 42, 51003 Tartu

Avatud E–N 9.00–17.00 R 9.00–16.30 Telefon: 7 377 730; Fax: 7 377 706 Eesti Rahvaluule Arhiiv

E-post: era[ät]folklore.ee
 
Kuidas ERA materjalidele viidata, vaata siit.
 
NB! Ootame vabatahtlikke andmesisestajaid!
 
Head otsimist ja leidmist!