Infosüsteem Kivike on ühtlasi ka failihoidla ja nii leidub siin kahte tüüpi teavet: arhiivimaterjalid (st digiteeringud ning digitaalsena arhiivi saabunud aines) ja andmed materjalide kohta (metaandmed), sealhulgas ka viiteid neile materjalidele, mille digiteeringud veel Kivikesse jõudnud pole. Nii faile kui andmeid lisandub süsteemi pidevalt.

Kivikesest leiate tervikuna digiteeritud Jakob Hurda ja Eesti Kirjameeste Seltsi käsikirjalised rahvaluulekogud, Eesti Üliõpilaste Seltsi rahvaviisikogu, Eesti ühe esimese koduloolase, Võnnu pastori Eduard Philipp Körberi käsikirjalised materjalid 19. sajandi algusaastaist ning 19. sajandi lõpu ajakirjandustegelase Ado Grenzsteini 18 köitest koosneva kirja- ja käsikirjakogu, hulga haruldaste vanade trükiste digikoopiaid, rohkesti fotosid, aga ka 20. sajandi alguskümnendeist pärit vaharullisalvestuste ja šellakplaatide digiteeringud ning palju muud.

Arhiiviainest saab otsida nii repositooriumi kasutajaliidese kaudu kui ka Kirjandusmuuseumi temaatilistest andmebaasidest.

Materjali kasutamine on vaba teadus- ja õppetöö eesmärkidel. Sisseloginud kasutaja saab avada faile, kuulata salvestusi, tellida koopiaid jne - seepärast tasub sisse logida! Sisselogitud kasutajatel on võimalus oma uurimistööks materjale kokku koondada Minu Kivikese abil. Arhiivimaterjalidele tuleb viidata nende korrektse arhiiviviitega (vt lähemalt Kuidas otsida ja viidata).

Arhiivimaterjali avaldamiseks väljaannetes, veebis jm tuleb küsida luba.

Võimalik on otsinguid teha läbi kõigi Kirjandusmuuseumi materjalide, aga kui huvi pakub ainult ühe arhiivi aines, siis saab arhiivi määrata liitotsingu rippmenüüs.


Head andmete kasutamist ja huvitavaid leide!
Küsimusi ja ettepanekuid ootame aadressil kivike@kirmus.ee

Eesti Kirjandusmuuseum