Kirjandusmuuseumi virtuaalne kelder Kivike on loodud kolme Kirjandusmuuseumi koosseisu kuuluva arhiivi - Arhiivraamatukogu, Eesti Rahvaluule Arhiivi ja Eesti Kultuuriloolise Arhiivi ühistööna aastatel 2010-2012 ja töö tema sisuga täitmisel ning arendamisel kestab edasi. Kivikesse on jõudmas Kirjandusmuuseumi allasutuste Folkloristika Osakonna ning Eesti Rahvaluule Arhiivi andmebaaside materjalid.
Projekti „Eesti trükise Punase Raamatu ja eesti kultuuri käsikirjaliste alliktekstide säilivuse ja kättesaadavuse tagamine“ raames digiteeris Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogusse kuuluvaid haruldasi trükiseid Eesti Rahvusraamatukogu; ERA ja EKLA käsikirju konserveeris OÜ Mandragora ja digiteeris Tartu Ülikooli raamatukogu.
Kivikese tarkvara töötas välja Piksel OÜ tihedas koostöös Kirjandusmuuseumi arhiivide töötajatega, arendusega tegeleb Degeetia OÜ.
Kivikese riistvara tarnis Infosüsteemide OÜ. Serverite töös hoidmise eest vastutavad Kirjandusmuuseumi IT-spetsialistid Raivo Reiljan ja Saamuel Vesik.
Kivikese loomise projekti
"Eesti trükise Punase Raamatu ja eesti kultuuri käsikirjaliste alliktekstide säilivuse ja kättesaadavuse tagamine"
rahastas Euroopa Regionaalarengu Fond läbi Eesti Vabariigi Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, rakendusasutusena oli partneriks Riigi Infosüsteemi Amet. 2013-2015 toimuvat projekti "Eesti Kirjadnusmuuseumi avaandmete kättesaadavaks tegemine" rahastas samamoodi Euroopa Regionaalarengu Fond läbi Eesti Vabariigi Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ning rakendusasutusena on partneriks Riigi Infosüsteemi Amet.
2017–2018 uuendatakse Kivikese  tarkvara litsentse Euroopa Regionaalarengu Fondi  meetmest „Institutsionaalne arendusprogramm teadus- ja arendusasutustele ja kõrgkoolidele“ (ASTRA) Eesti Kirjandusmuuseumi projekti „EKMi arendamine rahvusvahelisel tasemel digihumanitaaria keskuseks“ (EKMDHUM) baasil. Rahastaja SA Archimedes, tarkvaraarendaja Degeetia OÜ. Kivikest täiendatakse uue digitaalse ainesega sama projekti vahendite kaasabil 2016–2022.