1       Ülevaade

Kivikese andmebaasis on realiseeritud teiste süsteemidega integreerimiseks OAI-PMH v2.0 standardile (vt http://www.openarchives.org/OAI/openarchivesprotocol.html) vastav eksportliides. Selles dokumendis antakse juhised selle liidese häälestamiseks ja kasutamiseks klientsüsteemide poolt.
Repositooriumis on realiseeritud andmekogumite (standardis nn. set) põhine andmete grupeerimine selektiivseks andmete ekspordiks. Lisaks standardis ettenähtud Dublin Core formaadis metaandmestiku esitamisele on võimalik andmeid lugeda ka spetsiaalses Kivikese XML esituses. Viimase eeliseks on täielik Kivikese andmestiku esitamine (Dublin Core kaudu on võimalik lugeda ainult säilikute baasinfot). Lisaks on Kivikese metaandmestiku kaudu võimalik ka elektroonselt säilitatava ainese allalaadimine.
 

2       Andmetele juurdepääs

Kivikese OAI-PMH liides on ligipääsetav järgmise URL kaudu:
 
http://kivike.kirmus.ee/oai
 
Liides realisiseerib OAI-PMH v2.0 standardi põhise repositooriumi, mille abil on võimalik ligi pääseda kogu Kivikese andmebaasile (sõltuvalt liidessüsteemile määratud õigustest). Kliendsüsteemide arendajad peavad kindlasti põhjalikult endale selgeks tegema OAI-PMH standardi põhimõtted, antud dokumendis seda ei käsitleta.
Andmetele ligipääsu ulatus on sõltuvuses klientsüsteemile omistatud juurdepääsuõigustest. Antud URL kaudu on tagatud anonüümne juurdepääs, mille kaudu on tehtud kättesaadavaks anonüümsele kasutajale ligipääsetavad materjalid. Kasutades URLi:
 
http://kivike.kirmus.ee/oai/oai
 
Toimub klientsüsteemi autentimine Basic authentication meetodil. Tulemusena tehakse OAI-PMH liidese kaudu klientsüsteemile kättesaadavaks andmed ulatuses, nagu on seda kirjeldatud Kivikese keskkonnas antud kasutajatunnuse jaoks.
 

3       Metaandmestiku formaadid

Kivikese OAI-PMH liides tagastab verbiga ListMetadataFormats päringu vastuseks järgmised metaandmestiku formaadid:
 
Tunnus XML nimeruum XML Schema fail Kirjeldus
oai_dc http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd Dublin Core’i metaandmestik
kivike http://kivike.kirmus.ee/schema/kivike http://kivike.kirmus.ee/schema/kivike.xsd Kivikese metaandmestik
 
Päringut teostav klientsüsteem peab päringus näitama, millises metaandmestiku formaadis ta infot soovib lugeda.
 

3.1     Dublin Core’i metaandmestik

Dublin Core’i metaandmestiku formaadis esitatakse säilikute kohta järgmine metainfo:
 
Kivikese väli Kivikese välja kood Dublin Core’i kood Dublin Core’i kirjeldus
Failitüüp fyld04 format The file format, physical medium, or dimensions of the resource.
Kasutuspiirang inom03 rights Information about rights held in and over the resource.
Keel sisu03 language A language of the resource.
Märksõna sisu10 subject The topic of the resource.
Sisu kirjeldus sisu44 description An account of the resource.
Asutus skat01 contributor An entity responsible for making contributions to the resource.
Viide skat03 title A name given to the resource.
(Originaal)pealkiri skat05 title  
Modifitseeritud pealkiri skat07 title  
Autor skat08 creator  
Modifitseeritud autor skat09 creator An entity primarily responsible for making the resource.
Ajakate skat10 coverage The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant.
 

3.2     Kivikese metaandmestik

Kivikese metaandmestiku formaadis esitatakse säiliku kohta kõik metainfo, mis Kivikeses leidub. Metainfo struktuur on järgmine (väljad on esitatud XPath avaldistena):
 
Väli Kirjeldus
/asi/@pid Asja PID – unikaalne tunnus
/asi/jrk Asja järjekorranumber antud eksportfailis
/asi/alamliik Asja alamliigi numbriline kood (vt Kivikese alamliikide kirjeldust)
/asi/viide Asja viide
/asi/nimi Asja nimetus
/asi/lisanimi Asja täiendav nimi
/asi/hetk Asja registreerimise ajamoment
/asi/olek Asja olek (aktiivne või kustutatud)
/asi/paasupilet Asja juurdepääsupiirangu kood
/asi/paasumarkus Asja juurdepääsupiirangu märkus
/asi/asukoht URL, mille kaudu on kättesaadav asja esitus (failide korral)
/asi/allyksus Asja säilitava arhiivi nimi
/asi/kataloogid
 
               @id
               kataloog
                              @id
Asja kataloogiinfo. Kataloogiinfo on herarhiline, kus iga järgnev element on eelmise vanemelement:
Kataloogi unikaalne ID
Kataloogi nimi
Kataloogi unikaalne ID
/asi/projektid
 
               @id
               projekt
                              @id
Asjaga seoatud projekti info. Projektiinfo on hierarhiline, kus iga järgnev element on eelmise vanemelement:
Projekti unikaalne ID
Projekti nimi
Projekti unikaalne ID
/asi/meta
               tunnus
                              @kood
                              @jrk
Asjaga seotud tunnused:
Tunnuse väärtus
Tunnuse kood
Tunnuse järjekorranumber antud nimekirjas
/asi/tekstistused
               tekstistus
                              @id
                              nimi
                              markus
                              sisestaja
                              sisestus_kuupaev
                              sisu
Asja tekstistused:
 
Tekstistuse unikaalne ID
Tekstistuse nimi
Tekstistuse märkus
Tekstistuse seistaja nimi
Tekstistuse sisestamise kuupäev
Tekstistuse sisu
/asi/alamosad
               asi
Asja alamosad
Asja alamosa on analoogse sturktuuriga, kui asi ise. Alamosa võib ka omakorda sisaldada alamosasid
 
Vt ka metainfo struktuuri kirjelduse XSD faili asukohas:
 
http://kivike.kirmus.ee/schema/kivike.xsd
 

4       Andmekogumid

Kivikese andmebaas on liigendatud andmekogumiteks. Andmekogumeid on võimalik Kivikeses dünaamiliselt juurde kirjeldada vastavalt klientsüsteemide vajadustele. Kui päringutes andmekogumit ei määrata, tagastavad päringud kogu Kivikese säilikute hulga.
Kivikeses hetkel realiseeritud andmekogumite nimekirja saab lugeda repositooriumist verbi ListSets abil.
Klientsüsteemil on mõistlik andmeid lugeda konkreetse(te) andmekogumi(te) baasil, vajadusel leppides Kivikese andmebaasi haldajatega kokku uue sobiva andmekogumi kirjeldamise.
Eesti Kirjandusmuuseum