Tekstistus | E 45911/2 (5):

>> Järgmine
Metaandmed

Emäkeine ennekeine
Jätit vara vaeseesse
- maha marja suuru
Kivi pääle kildu suuru
Läve pääle läädsa laiju
pag. 45912
Murule muragu suuru
Jätit mo ilma ehite
- valla valmistelle
Kihlakunna kenkistelle
Suur ma olli emakeine
- olli ilma ehite
Paks mo valla valmiste
Kihlakunna kenkistelle
Jõvva es ilma ehite
- valda valmistelle
Kihelkund ei kenkistelle
Ilm mut ehits ilbakulle
Vald mut vana rõõveelle.