Tekstistus | E 45965 (29):

>> Järgmine
Metaandmed

Siia siia õidsilise
Siia pääle päidsilise
Siia suure söödu pääle
Siia lage latse pääle
siin o' söö hobeste süüa
lage laits o' karja lasta
siin süü hobu hoidamede
siin süü kari kaitsamede
pika vita piirimede
kuusik siin kulluste kogude
varik vallade visade
Pärn päitse pääle panna
Kaasik näidiste karrade