Tekstistus | E 51932:

>> Järgmine
Metaandmed

Neep o velle mis o meile
Neep o ratsu me velile
Lase lasta lakalegi
Linaseemed sellale
Ma lei latse lakalte
Lina seemne sellalte.