Tekstistus | E 51952 (24):

>> Järgmine
Metaandmed

Sünutege näiju noore
Sünutege meelitege
Sünutege häälijooni
Meelitege meelijooni
Ka nu sünnus meie hääle
Võino meelus meie meele
Meie üte emalatse
Üte kasvated kanase
Üteleva linukeise
Ütetaani hellekeise
Üits ep ema meid imedi
Üits ep amme anni piima
Kallis naine kasvatenu
Võrge naine võrutenu
Anna es ata imete
Anna es pordo purete
Anna es litsi leputele
Ega kegi kasvatele
Kes meid imets ennekeine
Kessi meeluts memekeine
Imets meid piimal iluse
Võõruts, võil valgeelle
Küll võime emad tenade
Emal anda enge armu
Õpamesta sundimesta
Lasta noorta nomimesta
Ei tas sunni suikumaie
Egas lase laiskemele
Tuns meil une tulluveta
Lebavuse laskuvete
Suns meid suurele tööle
Käsk meid kärmele käsule
Ai meid paki oskemele
Kül võime ema tenade
Ema enge me ülende
Emal anda enge armu
Õpamesta hoidamesta
Hois meid tulest ois veesta
Kaits meid keeva katelesta
Tõmmas tõbraste jalusta
Valats varste josakuste
Sööda es sömi siale
Küüdsi es küla kanule
Varbid valla lampielle
Kus tunnus tulel palanu
Punane tulel palanu
Kus tunnus siale söödu
Sinine siale söötu
Kus tunnus kanale kistu
Kahmane kanale kistu
Küll võime ema tenade
Ema enge me ülende
Emal anda enge armu
Õpamesta sundimesta
Lasta noorta nomimesta
Sunni es sulaste nätten
Pessa es pere siane
Laamis karja laste näten
Sunds meid soola kellerenna
Pes meid piima mammerenna
Suns meid soola kangeelle
Pes meid piima valgeenne.