Tekstistus | E 58304/5 (1): Karjatse laul.

>> Järgmine
Metaandmed


Aame kodu karjakõine
Keriteme karjakõine
Kodun oodap ennekõine
Valatep vana emaje
Kunas tule tule tegeje
Kunas tule paa paneje
Vẹẹ paari veereteje
Usse lingi liiguteje
Aida rambi raputeje
Tohi ei koduje minna
Kodun tetü kolme kurja
Kolme kurja kate kahju
Siga oli sõkkun sõgla põhja
Lammas laia liva põhja
Oben umigu põhja
Takk oli tantsin talli põhja
Kodun kolmi kik one kurja
Kodun pallu kik pahatse
Kodun viisi kik vihatse
pag. 58305
Küla karjatse kuradi
Kui nẹẹ kuradi obese
Sõameeste sõidu ruuna
Abjameeste alli täku
Tullu meie maie pääle
Tullu meile tulda otsme
Aeti meile asja otsme
Sia sõkla koti nõkla
All oli karvane obene
Sellän sitane saduli
Pääl tal paskine palaje