Tekstistus | H II 26, 489/91 (11):

>> Järgmine
Metaandmed

Ära surnud mu isada,
Ära surnud mu emada,
Kui akkas ema surema,
Siis akkas ale tulema:
pag. 490
Silmad vetta veeremaie,
Kulmud kulda tilgutama
Paled mul laskma t.
Kui viiti ema tuasta,
Siis astsid armud akendesta;
Kui viiti ema uksesta,
Sis armud armud astsid õuesta
Kui ema viiti väravist,
Sis armud astsid tee-arusid;
Kui ema auda kaevetie,
Armud aua ääre piale;
Ema mulda maetie,
Armud astsid alla mulla;
Ema liiva lihitie,
Armud lihtsid liiva alla.
Siis läksin ma püha kiriku
Läksin ma kiriku aeda ka,
Läksin ema aua piale,
Võtsin ma ema õegata:
"Tõusu üles, mu emada,
Tõusu mul armu andejassa,
Tõusu mul pia silitajas!"
pag. 491
- "Ei või tõusta tütar noori!
Muru on kasvand mulla piale,
Aru eina aua piale,
Ristik eina rinna piale,
Sini lilled silma piale,
Oras rohi otsa piale,
Kullerkupud kulmu piale, -
-"Tõusu üles, mu emada!
Ma söödan muru mullikuile,
Aru eenad ärgadelle,
Ristik eena lehmadelle,
Oras rohu obestelle,
Sini lilled sigadelle,
Kaste-eenad kanadelle!
Tõusu ikki, mu emada,
Tõusu mu kirstu kinnitama,
Veeme vakka valmistama!"
-"Ei või tõusta, tütar noori,
Ei või tõusta, ei tõuta,
Jumal su kirstu kinnitagu,
Veeme vakka valmistagu!"