Vabatahtlik andmesisestus
Ootame vabatahtlikke, kes aitaksid Kivikesse teksistusi lisada ehk käsikirjalehtedelt tekste sisse tippida, helifaile litereerida või digipiltide andmeid sisestada. Nii muutuvad kogud laiemalt otsitavaks. Vabatahtliku kaastöö huvist saate teada anda meiliaadressile kivike@kirmus.ee.

Materjalide annetamine
Käesoleval digiajastul on aina olulisemaks saanud elektroonilisele kujule viidud materjalide säilitamine. Arhiiv saab tagada materjalide säilimise ja kättesaadavaks tegemise, seepärast tasub näiteks digiteeritud fotod annetada kas Eesti Kultuuriloolisele Arhiivile või Eesti Rahvaluule Arhiivile. Digitaalseks annetamiseks näeb ID-kaardiga sisseloginud kasutaja linki ja saab juhendi edasi toimimiseks. Nii saab üles laadida ka suured failid, mida meili teel edastada oleks keeruline.


Palade märksõnastamine ja kommenteerimine
Kivikeses materjale sirvides on võimalik lisada märksõnu ja kommentaare, et  uurimistööks vajalikud materjalid enda jaoks kergemini leitavaks ja sorteeritavaks muuta. Kommentaare ja märksõnu saab lisada otse materjalide juurest ning niimoodi tähistada säilikuid, palu, faile. Kõik enda tehtud täiendused on hiljem kättesaadavad  sektsiooni Minu Kivike kaudu. Lisatud märksõnad saab soovi korral sektsiooni Minu Kivike kaudu kättesaadavaks teha ka teistele kasutajatele. Kommentaarides saab aga näiteks täpsustada fotodel olevate inimeste nimesid, autori eluloodetaile, võrrelda arhiivis leiduvaid rahvaluuleteateid oma kodukandis või pereringis käibivatega või lisada mis tahes muid täiendusi ja tähelepanekuid.

Oleme kaastöö eest väga tänulikud!

Kaastöövõimalused on loodud Euroopa Regionaalarengu Fondi projekti "Eesti Kirjandusmuuseumi avaandmete kättesaadavaks tegemine" abil.


Eesti Kirjandusmuuseum