Siin on võimalik tellida digikoopiaid Kirjandusmuuseumi kogudest.
Osa Kivikeses leiduvaid materjale pole avalikkusele kättesaadavad. Juurdepääsupiirangute määramisel on lähtutud üleandjate soovidest, autoriõiguse ja isikuandmete kaitse seadustest.

Kui materjale pole digiteeritud või pole failid avalikus kasutuses, on digikoopiaid võimalik teenusena tellida.


Üldine hinnakiri on kättesaadav sellel lingil.

Tellimusi täidetakse teadustaristu 
E-varamu tuumiktaristu projektide toel, mida rahastab Eesti Teadusagentuur


Kui fail on lisatud tellimusse, on tellimuse staatuseks "koostamisel". Samasse tellimusse saab lisada veel teisigi faile. Kui kõik soovitud failid on tellimusse kokku koondatud, valige ülemisest vasakust nurgast "Toimeta". Tellimuse esitamiseks tuleb lisada "Tellimuse täitmisinfo", kus märgitakse vajalik vorming iga alamliigi (foto, heli, video, käsikiri) kohta. Kui kõik kohustuslikud tärniga märgitud väljad on täidetud, tuleb vajutada "esita". Arhiivitöötaja saab siis anda ligipääsu failidele ning tellijale tuleb selle kohta teavitus e-kirjana.


Tellimuste koostamiseks pead esmalt sisse logima

Eesti Kirjandusmuuseum