Siin on võimalik esitada tellimus digikoopiale Kirjandusmuuseumi kogudest.
Osa Kivikeses leiduvaid materjale pole avalikkusele kättesaadavad. Juurdepääsupiirangute määramisel on lähtutud üleandjate soovidest, autoriõiguse ja isikuandmete kaitse seadustest.

Kui materjale pole digiteeritud või pole failid avalikus kasutuses, kuid nende kasutamine pole ülalpoolmainitud seadustega piiratud, on digikoopiaid võimalik teenusena tellida:
Koopiate tellimise kord ja hinnakiri:
- Arhiivraamatukogus;
- Eesti Kultuuriloolises Arhiivis;
- Eesti Rahvaluule Arhiivis
.


Üldine hinnakiri on kättesaadav sellel lingil.

Kui fail on lisatud tellimusse, on tellimuse staatuseks "koostamisel". Samasse tellimusse saab lisada veel teisigi faile. Kui kõik soovitud failid on tellimusse kokku koondatud, tuleks ülemisest vasakust nurgast valida "Toimeta".
Tellimuse esitamiseks tuleb selles vaates täita kõik kohustuslikud tärniga märgitud väljad ning seejärel vajutada "esita". Arhiivitöötaja saab siis anda ligipääsu nende failide kasutuskoopiatele ning annab sellest e-kirja teel teada.Tellimuste koostamiseks pead esmalt sisse logima