Kivike on Eesti Kirjandusmuuseumi keskne arhiiviinfosüsteem ja failihoidla ehk repositoorium-portaal, nii leidub siin kahte tüüpi teavet: arhiivimaterjalid (st digiteeringud ning digitaalsena arhiivi saabunud aines) ja andmed materjalide kohta (metaandmed), sealhulgas ka nende arhiivisäilikute ja -kogude kohta, mille digiteeringud veel Kivikesse jõudnud pole. Nii faile kui andmeid lisandub süsteemi pidevalt.

Kivikesest leiate tervikuna digiteeritud Jakob Hurda ja Eesti Kirjameeste Seltsi käsikirjalised rahvaluulekogud, Eesti Üliõpilaste Seltsi rahvaviisikogu, Eesti ühe esimese koduloolase, Võnnu pastori Eduard Philipp Körberi käsikirjalised materjalid 19. sajandi algusaastaist ning 19. sajandi lõpu ajakirjandustegelase Ado Grenzsteini 18 köitest koosneva kirja- ja käsikirjakogu, hulga haruldaste vanade trükiste digikoopiaid, rohkesti fotosid, aga ka 20. sajandi alguskümnendeist pärit vaharullisalvestuste ja šellakplaatide digiteeringud ning palju muud.

Arhiiviainest saab otsida nii repositooriumi kasutajaliidese kaudu kui ka Kirjandusmuuseumi temaatilistest andmebaasidest.

Kivikese materjalid on avatud tutvumiseks kõikidele huvilistele. Lisaks on võimalik leida eri paikkondade materjali kogukonnaportaalist ning huvi korral ka vastava paikkonna või teemaga liituda ning panustada portaali arengusse. 
Sisseloginud kasutaja saab avada faile, kuulata salvestusi, tellida koopiaid jne - seepärast tasub sisse logida! Sisselogitud kasutajal on võimalus talle huvipakkuvaid materjale kokku koondada Minu Kivikese abil. 


Materjali kasutamine on vaba teadus- ja õppetöö eesmärkidel.
Arhiivimaterjalide kasutamisel tuleb neile viidata korrektse arhiiviviitega (vt lähemalt Kuidas otsida ja viidata).
Arhiivimaterjali avaldamiseks väljaannetes, veebis jm tuleb küsida luba.

Võimalik on otsinguid teha kõigi Kirjandusmuuseumi materjalide üleselt, aga kui huvi pakub ainult ühe arhiivi aines, siis saab vastava arhiivi valida liitotsingu rippmenüüs.


Meie digiteenused, e-teenuste osutamine KIVIKEse vahendusel.

Head andmete kasutamist ja huvitavaid leide!
Küsimusi ja ettepanekuid ootame aadressil kivike@kirmus.ee 

Eesti Kirjandusmuuseum