2013–2015 toimus Euroopa Regionaalarengu Fondi projekt "Eesti Kirjandusmuuseumi avaandmete kättesaadavaks tegemine", mille käigus muutus avalikult kättesaadavaks senisest suurem Kirjandusmuuseumi kogude metaandmetest.
Avaandmed on kõigile avalikult vabalt kasutamiseks antud, veebist kättesaadavad, masinloetavas formaadis andmed ilma kasutamis-, patentide- ja levitamispiiranguteta. Üldjuhul, kui seaduses ei ole andmete hankimise eest ette nähtud tasu, saab avaandmeid kätte tasuta ja ilma ligipääsupiiranguteta.

Metaandmete eksport
Metaandmeid saab iga kasutaja eksportida csv-formaati. Selleks tuleb teha otsing ning vajutada tulemuste juures nuppu "CSV eksport". Selline eksport toimib palade, säilikute, failide, tegijate ja teksistuste osas.
See, millised andmed csv-sse jõuavad, sõltub konkreetsete eksporditavate asjade metainfost. Kui mingit lahtrit üldse ei ole, siis seda ka CSV-s ei kuvata. CSVs on kõik tunnused, mille korral leidub vähemalt ühe asja korral mingi vaste. Kui mingit tunnust on mitu (nt märksõnad), siis need on ühes lahtris ja eraldajaks semikoolon.

Metaandmete masspäringud
Kivikese andmeid saab pärida ka OAI-PMH ja SOAP API kaudu.
OAI-PMH liidese aadressiks on http://kivike.kirmus.ee/oai.php
Kivikeses on realiseeritud antud standardi põhine “Repository” funktsionaalsus. Repositooriumi kaudu on kätte saadavad kõik avalikud aktiivsed säilikud. Säilikute metainfo eksporditakse Dublin Core standardi põhises esituses.
OAI-PMH häälestamise juhend on siin ning liidestamise juhend siin.

SOAP liides asub aadressil: http://kivike.kirmus.ee/soap.php
Kivikese SOAP liides võimaldab teha Kivikesse päringuid ja saada vastuseid SOAPsõnumitena.
Realiseeritud on kolm päringut:
1) Lihtotsing otsingusõna järgi
2) Metaandmete küsimine arhivaali PID-i järgi
3) Faili URLi küsimine PID-i järgi


Andmete ekspordi alaseid küsimusi saab täpsustada aadressil kivike@kirmus.ee.