Aastail 2013–2015 toimus Euroopa Regionaalarengu Fondi projekt "Eesti Kirjandusmuuseumi avaandmete kättesaadavaks tegemine", mille käigus muutus avalikult kättesaadavaks senisest suurem osa Kirjandusmuuseumi kogude metaandmetest.
Avaandmed on vabalt kasutatavad, veebist kättesaadavad, masinloetavas formaadis andmed ilma kasutamis-, patentide- ja levitamispiiranguteta. Üldjuhul, kui seaduses ei ole andmete hankimise eest ette nähtud tasu, saab avaandmeid kätte tasuta ja ilma ligipääsupiiranguteta.

Metaandmete eksport
Metaandmeid saab eksportida csv-formaati. Selleks tuleb teha otsing, valida kirjeid, mida soovitakse eksportida, ning vajutada tulemuste juures nuppu "CSV eksport". Siis tuleb valida tunnuseid, mida soovitakse eksportida. 
Kui mingil tunnusel mitu väärtust (nt märksõnad), siis kuvatakse need ühes lahtris semikooloniga eraldatult. Eksport toimib palade, säilikute, failide, tegijate ja tekstistuste osas.


Metaandmete masspäringud
Kivikese andmeid saab pärida ka OAI-PMH ja SOAP API kaudu.
OAI-PMH liidese aadressiks on http://kivike.kirmus.ee/oai.php
Kivikeses on realiseeritud standardipõhine “Repository” funktsionaalsus. Repositooriumi kaudu on kättesaadavad kõik avalikud aktiivsed säilikud. Säilikute metainfo eksporditakse Dublin Core standardi põhises esituses.
OAI-PMH häälestamise juhend on siin ning liidestamise juhend siin.

SOAP liides asub aadressil: http://kivike.kirmus.ee/soap.php
Kivikese SOAP liides võimaldab teha Kivikesse päringuid ja saada vastuseid SOAPsõnumitena.
Realiseeritud on kolm päringut:
1) Lihtotsing otsingusõna järgi
2) Metaandmete küsimine arhivaali PID-i järgi
3) Faili URLi küsimine PID-i järgi

SOAP-sõnumite juhend


Andmete ekspordi alaseid küsimusi saab täpsustada aadressil kivike@kirmus.ee.Eesti Kirjandusmuuseum