Piiratud juurdepääsuga ja digiteerimata materjalid


Osa Kivikeses leiduvaid materjale pole avalikkusele kättesaadavad. Juurdepääsupiirangute määramisel on lähtutud üleandjate soovidest, autoriõiguse ja isikuandmete kaitse seadusest.


Suur hulk materjali pole aga veel digikujule ega Kivikesse jõudnudki. Kui soovite täpsustada, kuidas ligi pääseda konkreetsele andmehulgale, saatke oma küsimus aadressile kivike@kirmus.ee. Trükiste puhul aadressile laenutus@kirmus.ee või esitage tellimus e-kataloogi ESTER vahendusel.


Kui materjale pole digiteeritud või pole failid avalikus kasutuses, on digikoopiaid võimalik teenusena tellida:
Arhiivide kasutamise kord Eesti Kirjandusmuuseumis. Koopiate tellimise kord ja hinnakiri:
- Arhiivraamatukogus;
- Eesti Kultuuriloolises Arhiivis;
- Eesti Rahvaluule Arhiivis
.
Koopiate tellimiseks palume saata kiri kivike@kirmus.ee, kus täpsustate, millisest arhivaalist või teavikust koopiat soovite. Arhiivitöötaja saadab seejärel Teile täiendamiseks ja allkirjastamiseks koopiate tegemise lepingu.

 
Eesti Kirjandusmuuseum